Băng keo các loại

Vật liệu đóng gói

thông tin liên hệ
Mr. Long
Kinh Doanh - 0982 282 883

MS. HƯƠNG
Kinh Doanh - 0982 000 083

Băng keo các loại

Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo vải xé
Băng keo vải xé
Băng keo da bò
Băng keo da bò
Băng keo da bò
Băng keo da bò
Băng keo điện
Băng keo điện
Băng keo điện
Băng keo điện
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo hai mặt
Băng keo hai mặt
Băng keo hai mặt
Băng keo hai mặt
Băng keo in chữ
Băng keo in chữ
Băng keo in chữ
Băng keo in chữ
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo vải Simili
Băng keo vải Simili
Băng keo vải Simili
Băng keo vải Simili
Băng keo văn phòng phẩm
Băng keo văn phòng phẩm
Băng keo xốp
Băng keo xốp

Vật liệu đóng gói

Cuộn Jumbo các loại
Cuộn Jumbo các loại
Hạt hút ẩm
Hạt hút ẩm
Hạt hút ẩm
Hạt hút ẩm
Hạt hút ẩm
Hạt hút ẩm
Màng PE
Màng PE
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Bọ sắt
Bọ sắt